หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .จังหวัดกระบี่.
ระหว่าง วันที่ 7 เดือน .พฤษภาคม.. พ.ศ. 2558

[ ทั้งหมด   7 พ.ค. 2558   ]

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 330 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองกระบี่ ชั้น 2 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 7 พ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
2 331 การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองกระบี่ ชั้น 2 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 7 พ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
3 332 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองกระบี่ ชั้น 1 ห้อง อาคารเอนกประสงค์ 7 พ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
4 333 การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองกระบี่ ชั้น 1 ห้อง อาคารเอนกประสงค์ 7 พ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
5 334 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองกระบี่ ชั้น 2 ห้อง ห้องโสตภาษาอังกฤษ 7 พ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
6 335 การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองกระบี่ ชั้น 2 ห้อง ห้องโสตภาษาอังกฤษ 7 พ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
7 336 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองกระบี่ อาคารเรียน 2 ชั้น 3 7 พ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
8 337 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองกระบี่ อาคารเรียน 2 ชั้น 3 7 พ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]