หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) [กลุ่ม สพม.ยะลา 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 746003 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 4 6 4
2 746013 โรงเรียนสตรียะลา 2 3 3
3 746005 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ยะลา 1 1 1
รวม 7 10 8
18

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]