หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) [กลุ่ม สพม.ระนอง 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 743001 โรงเรียนกระบุรีวิทยา 1 2 1
2 743006 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 2 2 2
3 743009 โรงเรียนสตรีระนอง 2 3 3
4 743007 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 1 2 1
รวม 6 9 7
16

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]