หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ระหว่าง วันที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองกระบี่ 7 พ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
-
2 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองกระบี่ 7 พ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
-
3 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองกระบี่ 7 พ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
-
4 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองกระบี่ 7 พ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
-
5 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองกระบี่ 7 พ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
-
6 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองกระบี่ 7 พ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
-
7 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองกระบี่
-
09.00 เป็นต้นไป
-
8 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองกระบี่ 7 พ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]