เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
4 ก.ย. 2557
5 ก.ย. 2557
3 พ.ค. 2558
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

***แจ้งเพื่อทราบ *** การขอแก้ไขรายชื่อ/เปลี่ยนตัว นักเรียนและครูที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาค ตลอดจนการเพิ่มภาพถ่ายในบัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน ให้ดำเนินการได้ทางเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคใต้ ครั้งที่ 64 http://www.south64.sillapa.net/sp-center/ เท่านั้น  โดยเจ้าภาพได้แจ้งปฏิทิน และขั้นการดำเนินงานไว้ทางหน้าเว็บไซต์แล้ว

 
 
ติดตามข่าวความเคลื่อนไหวการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 64 ประจำปี 2557 ณ จังหวัดกระบี่ ทางเว็บไซต์  http://www.south64.sillapa.net/sp-center/
 
 
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ (เพิ่มเติม)  
 
  ***หนังสือ สพป.พัทลุง เขต 1 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04098/2783 ลงวันที่ 2 กันยายน 257 เรื่อง การดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2557***   
   
 

บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ICT ศูนย์การแข่งขัน


 
  ปฏิทินการดำเนินงาน โปรแกรมระบบลงทะเบียนและรายงานผลออนไลน์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
วันที่ 30 ส.ค. 57 - ปิดระบบการลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
วันที่ 31 ส.ค. - 1 ก.ย.57 - ขอแก้ไขรายชื่อนักเรียน และครูผู้ควบคุม
วันที่ 2 ก.ย. 57 เป็นต้นไป - เปิดระบบการพิมพ์บัตรประจำตัว
- ศูนย์การแข่งขันพิมพ์เอกสารการแข่งขัน
วันที่ 4 ก.ย. 57 เป็นต้นไป - เปิดระบบการพิมพ์เกียรติบัตร
 
 

รายชื่อผู้ประสานงานระดับเขตพื้นที่ และศูนย์การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557

 
 

แจ้งจัดสรรเงินงบประมาณค่าวัสดุสำหรับศูนย์การแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ปีการศึกษา 2557 
- หนังสือแจ้งจัดสรรฯ
- บัญชีจัดสรร

 
 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 64  ปีการศึกษา 2557

 
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันอังคาร ที่ 01 กรกฎาคม 2557 เวลา 00:00 น.
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

ภาพงานกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่66
ประกาศผลโรงเรียนที่เข้ารอบโครงการ Thailand Go Green ปี 2559
กำหนดการจอดรถรับ-ส่ง นักเรียน สนามแข่งขันดนตรีไทยและประสานเสียง
ทางเข้าและที่จอดรถในงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ประชาสัมพันธ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ และ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ การเดินทางเข้าร่วมแข่งขันสาระนาฏศิลป์
แผงผังสถานที่ของการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66
facebook ใช้ในงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับชาติ
กำหนดการเวลาเข้า-ออก ภายใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
[แก้ไข รอบ2] รายการคุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียนปากเกร็ด
กำหนดการพิธีเปิด งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๖
รายการคุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ใช้ในการแข่งขัน กิจกรรมงานออกแบบเครื่องใช้ด้วยคอมพิวเตอร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66
การแข่งขันประสานเสียง
แบบสำรวจข้อมูลที่พักการจัดงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ระหว่างวันที่ 29
แผนที่ไปสนามแข่งโรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 145
จำนวนทีม 1,943
จำนวนนักเรียน 4,229
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,803
จำนวนกรรมการ 1,047
ครู+นักเรียน 7,032
ครู+นักเรียน+กรรมการ 8,079
ประกาศผลแล้ว 223/224 (99.55%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 10
เมื่อวาน 26
สัปดาห์นี้ 155
สัปดาห์ที่แล้ว 262
เดือนนี้ 570
เดือนที่แล้ว 522
ปีนี้ 3,818
ทั้งหมด 166,705