หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ เบญจรงค์ สงขลา ๓ ครั้งที่ 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ โรงเรียนบ้านนาทวี โรงเรียนบ้านลำชิง โรงเรียนนาทวีวิทยาคม โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี
วันที่ 24-26 เดือนกันยายน 2557

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนาทวี อาคาร 4 ห้อง 23-24 25 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี อาคาร 4 ห้อง 25-26 25 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี อาคาร 4 ห้อง 27 25 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนาทวี อาคาร 1 ชั้นล่าง ห้อง 5-6 25 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี อาคาร 1 ชั้น ล่าง ห้อง 7-8 25 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี อาคาร 2 ชั้น ล่าง ห้อง 13 25 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี อาคาร 5 ชั้น บน ห้อง 28 24 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 ได้เป็นตัวแทนแข่งขันระดับภาค เนื่องจากสมัคร 1 ทีม
-
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี หอประชุม 24 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี หอประชุม 24 ก.ย. 2557 13.00-16.00
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนาทวี อาคาร 2 ชั้น ล่าง ห้อง 14 25 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี อาคาร 2 ชั้น ล่าง ห้อง 15 25 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี อาคาร 2 ชั้น ล่าง ห้อง 16 25 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องสมุด 2 24 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องสมุด 2 24 ก.ย. 2557 13.00-16.00
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องสมุด 2 25 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
17 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องสมุด 2 25 ก.ย. 2557 13.00-16.00
-
18 742 การแข่งขันทำข้าวยำ/น้ำบูดู ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ เต้นท์ด้านหน้าอาคาร สพป.สข.3 25 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
19 743 การแข่งขันทำข้าวยำ/น้ำบูดู ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ เต้นท์ด้านหน้าอาคาร สพป.สข.3 25 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
20 744 การแข่งขันขูดมะพร้าว ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ เวทีกลาง 26 ก.ย. 2557 12.00-13.00
-
21 745 การแข่งขันขูดมะพร้าว ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ เวทีกลาง 26 ก.ย. 2557 12.00-13.00
-
22 746 การแข่งขันขนมต้มเดือน ๑๐ ตุ้ปะ ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ เต้นท์ด้านหน้าอาคาร สพป.สข.3 24 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
23 747 การแข่งขันขนมต้มเดือน ๑๐ ตุ้ปะ ม.1-ม.3
-
-
24 748 การแข่งขันทำขนมเจาะหู ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ เต้นท์ด้านหน้าอาคาร สพป.สข.3 25 ก.ย. 2557 13.00-16.00
-
25 749 การแข่งขันทำขนมเจาะหู ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ เต้นท์ด้านหน้าอาคาร สพป.สข.3 25 ก.ย. 2557 13.00-16.00
-
26 750 การแข่งขันทำขนมจู้จุล ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ เต้นท์ด้านหน้าอาคาร สพป.สข.3 24 ก.ย. 2557 13.00-16.00
-
27 751 การแข่งขันทำขนมจู้จุล ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ เต้นท์ด้านหน้าอาคาร สพป.สข.3 24 ก.ย. 2557 13.00-16.00
-
28 752 การแข่งขันทำขนมก้านบัว ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ เต้นท์ด้านหน้าอาคาร สพป.สข.3 25 ก.ย. 2557 13.00-16.00
-
29 753 การแข่งขันทำขนมก้านบัว ม.1-ม.3
-
-
30 754 การแข่งขันทำขนมกวนอาซูรอ ป.4-ป.6
-
-
31 755 การแข่งขันทำขนมกวนอาซูรอ ม.1-ม.3
-
-
32 756 การแข่งขันลิเกฮูลู ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ เวทีกลาง 24 ก.ย. 2557 12.00-13.00
-
33 757 การแข่งขันลิเกฮูลู ม.1-ม.3
-
-
34 758 การประกวดคนหน้าเหมือน ป.1-ม.3
-
-
35 759 การประกวดการแต่งกายประจำถิ่น ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ ด้านหน้าอาคาร สพป.สข.3 24 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
36 760 การประกวดการแต่งกายประจำถิ่น ม.1-ม.3
-
-
37 761 แข่งขันกรีดยางพารา ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ เต้นท์ด้านหน้าอาคาร สพป.สข.3 26 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
38 762 แข่งขันกรีดยางพารา ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ เต้นท์ด้านหน้าอาคาร สพป.สข.3 26 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
39 763 การแข่งขันจับปลาไหล ป.1-ป.6 ยกเลิกการแข่งขัน
-
-
40 764 การแข่งขันจับปลาไหล ม.1-ม.3 ยกเลิกการแข่งขัน
-
-
41 765 การโชว์ ก๊อตทาเลนต์ (Got Talent) ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ เวทีกลาง 26 ก.ย. 2557 13.00-14.00
-
42 766 การโชว์ ก๊อตทาเลนต์ (Got Talent) ม.1-ม.3
-
-
43 767 การโต้วาทีภาษาสะกอม ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ เวทีกลาง 24 ก.ย. 2557 11.30-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]