หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 006 โรงเรียนกระจายสุทธิธรรมโมอนุสรณ์ฯ 2 4 3
2 011 โรงเรียนชาติตระการโกศล 4 5 5
3 012 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา 31 61 45
4 013 โรงเรียนชุมชนบ้านจะโหนงมิตรภาพที่ ๒๒๒ 2 2 2
5 014 โรงเรียนชุมชนบ้านทางควาย 13 22 14
6 015 โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน 14 25 15
7 016 โรงเรียนชุมชนบ้านนาทับ 6 6 6
8 017 โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง 39 87 60
9 018 โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน 9 25 15
10 019 โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น 16 43 28
11 020 โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด 11 26 11
12 021 โรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาว 8 13 9
13 022 โรงเรียนชุมชนวัดปลักชะเมา 4 6 6
14 027 โรงเรียนตชด.บ้านทุ่งสบายใจ 3 7 4
15 032 โรงเรียนทองอยุ่นุตกูล 13 27 21
16 041 โรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา ๑ 2 3 3
17 238 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา ๓ 1 1 1
18 042 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา ๔ 1 1 1
19 043 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา ๒ 15 32 22
20 044 โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา 30 58 45
21 045 โรงเรียนบ้านกรงอิตำ 4 5 5
22 046 โรงเรียนบ้านกระอาน 11 41 13
23 047 โรงเรียนบ้านกะทิง 16 23 21
24 055 โรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวัง 2 4 3
25 059 โรงเรียนบ้านคลองประดู่ 2 3 2
26 058 โรงเรียนบ้านคลองแงะ 3 3 3
27 057 โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) 14 22 15
28 060 โรงเรียนบ้านควนขี้แรด 3 5 5
29 062 โรงเรียนบ้านควนตานี 12 38 23
30 063 โรงเรียนบ้านควนตีหมุน 3 11 7
31 066 โรงเรียนบ้านควนหรัน 8 20 12
32 067 โรงเรียนบ้านควนหรัน 3 11 7
33 068 โรงเรียนบ้านควนหัวช้าง 2 6 2
34 061 โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ 4 8 6
35 065 โรงเรียนบ้านควนเสม็ด 5 9 8
36 064 โรงเรียนบ้านควนไม้ไผ่ 1 1 1
37 069 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ 49 115 78
38 070 โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ 19 33 27
39 071 โรงเรียนบ้านคูศักดิ์สิทธิ์ 10 16 10
40 072 โรงเรียนบ้านคูหา 37 50 39
41 080 โรงเรียนบ้านฉลุง 8 11 10
42 081 โรงเรียนบ้านช้างคลอด 1 1 1
43 083 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 28 76 45
44 084 โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง 4 8 6
45 085 โรงเรียนบ้านตะเคียนเภา 5 8 6
46 086 โรงเรียนบ้านตาแปด 3 4 4
47 087 โรงเรียนบ้านตูหยง 1 1 1
48 089 โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด 0 0 0
49 090 โรงเรียนบ้านทรายขาว 11 35 17
50 092 โรงเรียนบ้านทับยาง 6 17 7
51 091 โรงเรียนบ้านทับโกบ 2 3 3
52 093 โรงเรียนบ้านทัพหลวง 12 17 13
53 101 โรงเรียนบ้านทำเนียบ 11 17 15
54 102 โรงเรียนบ้านทุ่งครก 0 0 0
55 103 โรงเรียนบ้านทุ่งนาเคียน 1 2 1
56 033 โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำขาว 1 6 4
57 104 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 8 22 11
58 105 โรงเรียนบ้านทุ่งไพล 15 30 24
59 106 โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ด้วน ๑ 6 14 10
60 100 โรงเรียนบ้านท่า 7 16 11
61 094 โรงเรียนบ้านท่าข่อย 2 3 3
62 095 โรงเรียนบ้านท่าคลอง 21 47 35
63 098 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 7 11 9
64 099 โรงเรียนบ้านท่าหมาก 3 4 3
65 097 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 11 19 14
66 096 โรงเรียนบ้านท่าไทร 5 7 6
67 108 โรงเรียนบ้านนนท์ 4 10 7
68 114 โรงเรียนบ้านนา 47 149 81
69 245 โรงเรียนบ้านนาจวก 1 1 1
70 109 โรงเรียนบ้านนาจะแหน 2 6 3
71 110 โรงเรียนบ้านนาทวี 82 252 139
72 111 โรงเรียนบ้านนาปรัง 23 30 27
73 112 โรงเรียนบ้านนาม่วง 3 10 3
74 113 โรงเรียนบ้านนาหว้า 1 1 1
75 116 โรงเรียนบ้านน้ำลัด 2 6 3
76 115 โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม 4 8 7
77 120 โรงเรียนบ้านบาโหย 36 136 65
78 118 โรงเรียนบ้านบ่อทอง 14 36 26
79 119 โรงเรียนบ้านบ่อน้ำส้ม 2 4 3
80 117 โรงเรียนบ้านบ่อเตย 6 14 8
81 121 โรงเรียนบ้านบ่ิอโชน 0 0 0
82 122 โรงเรียนบ้านประกอบ 15 32 18
83 123 โรงเรียนบ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร) 8 33 14
84 124 โรงเรียนบ้านปริกใต้ (นำราษฎร์สามัคคี) 5 6 6
85 125 โรงเรียนบ้านปลักบ่อ 8 14 11
86 127 โรงเรียนบ้านปากช่อง 2 11 2
87 130 โรงเรียนบ้านปากบาง 5 10 4
88 128 โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ 19 32 27
89 129 โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม 14 24 16
90 126 โรงเรียนบ้านป็อง 4 7 6
91 131 โรงเรียนบ้านป่ากอ 12 17 15
92 132 โรงเรียนบ้านป่างาม 34 54 44
93 133 โรงเรียนบ้านป่าชิง 5 16 8
94 134 โรงเรียนบ้านป่าเร็ด 17 32 24
95 135 โรงเรียนบ้านป่าโอน 19 45 22
96 136 โรงเรียนบ้านพระพุทธ 14 32 18
97 137 โรงเรียนบ้านพรุตู 4 7 6
98 139 โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี 8 29 12
99 140 โรงเรียนบ้านพรุหวา 3 42 8
100 138 โรงเรียนบ้านพรุเตียว 2 4 3
101 141 โรงเรียนบ้านพอบิด 1 1 1
102 142 โรงเรียนบ้านพังลา 1 6 3
103 147 โรงเรียนบ้านมุนี 7 7 6
104 144 โรงเรียนบ้านม่วง 7 32 16
105 145 โรงเรียนบ้านม่วงถ้ำ 2 4 4
106 146 โรงเรียนบ้านม้างอน 15 55 23
107 151 โรงเรียนบ้านยางเกาะ 18 42 34
108 152 โรงเรียนบ้านระตะ 5 7 6
109 156 โรงเรียนบ้านลางา 11 37 20
110 157 โรงเรียนบ้านลำชิง 11 18 14
111 160 โรงเรียนบ้านลำลอง 11 23 14
112 158 โรงเรียนบ้านลำเปา 25 49 37
113 159 โรงเรียนบ้านลำไพล 10 22 14
114 155 โรงเรียนบ้านล่องควน 4 10 6
115 162 โรงเรียนบ้านวังบวบ 12 19 15
116 164 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 12 27 15
117 163 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ปลายรำ 3 7 5
118 165 โรงเรียนบ้านสม็อง 4 8 6
119 166 โรงเรียนบ้านสวรรค์ 9 15 12
120 167 โรงเรียนบ้านสะกอม 10 19 13
121 169 โรงเรียนบ้านสะพานหัก 42 91 67
122 168 โรงเรียนบ้านสะพานเคียน 8 19 13
123 170 โรงเรียนบ้านสำนักขาม 11 25 16
124 171 โรงเรียนบ้านสำนักหว้า 4 7 5
125 173 โรงเรียนบ้านสุเหร่า 10 14 12
126 172 โรงเรียนบ้านสุโสะ 12 29 19
127 174 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย 5 10 8
128 175 โรงเรียนบ้านหน่ำฮั้ว 3 21 7
129 178 โรงเรียนบ้านหว้าหลัง 1 3 2
130 179 โรงเรียนบ้านหัวถนน 11 20 14
131 177 โรงเรียนบ้านห้วยบอน 14 15 14
132 176 โรงเรียนบ้านห้วยเต่า 10 16 13
133 048 โรงเรียนบ้านเกาะค่าง 3 7 5
134 049 โรงเรียนบ้านเกาะทาก 13 40 20
135 050 โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง 1 3 2
136 051 โรงเรียนบ้านเก่า 11 52 23
137 052 โรงเรียนบ้านเก่า 8 49 12
138 053 โรงเรียนบ้านเขาจันทร์ 2 2 2
139 054 โรงเรียนบ้านเขาน้อย 1 1 1
140 073 โรงเรียนบ้านเคลียง 21 39 30
141 107 โรงเรียนบ้านเทพา 28 54 39
142 148 โรงเรียนบ้านเมาะลาแต 18 31 24
143 161 โรงเรียนบ้านเลียบ 6 13 10
144 074 โรงเรียนบ้านแค 11 39 20
145 082 โรงเรียนบ้านแซะ 4 7 5
146 143 โรงเรียนบ้านแพร้ว 9 14 9
147 149 โรงเรียนบ้านแม่ที 18 39 28
148 076 โรงเรียนบ้านโคกตก 21 63 36
149 078 โรงเรียนบ้านโคกม้า 12 33 21
150 079 โรงเรียนบ้านโคกสิเหรง 3 7 5
151 088 โรงเรียนบ้านโต้นนท์ 6 44 19
152 150 โรงเรียนบ้านโมย 2 6 4
153 180 โรงเรียนบ้านโหนด 12 26 21
154 182 โรงเรียนบ้านใหม่ 1 1 1
155 181 โรงเรียนบ้านใหม่(สะเดา) 0 0 0
156 154 โรงเรียนบ้านไร่ 18 73 33
157 153 โรงเรียนบ้านไร่ (ตระเวนชายแดนอนุสรณ์) 9 16 10
158 185 โรงเรียนประสิทธิ์ทวีสิน ๒ 4 4 4
159 187 โรงเรียนพัฒนาศาสตร์มูลนิธิ 0 0 0
160 188 โรงเรียนมหิดล 4 15 6
161 193 โรงเรียนลำไพลราษฎร์อุทิศ 11 23 14
162 196 โรงเรียนวัดขุนตัดหวาย 2 4 3
163 198 โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ 19 30 26
164 199 โรงเรียนวัดคลองยอ 34 65 39
165 200 โรงเรียนวัดช่องเขา 2 3 2
166 202 โรงเรียนวัดทุ่งข่า 2 3 2
167 203 โรงเรียนวัดทุ่งพระ 0 0 0
168 201 โรงเรียนวัดท่าประดู่ 4 20 8
169 205 โรงเรียนวัดนาปรือ 20 35 26
170 206 โรงเรียนวัดนาหมอศรี 1 6 1
171 207 โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ ๑๔๙ 21 70 25
172 209 โรงเรียนวัดบ้านลุ่ม 7 11 11
173 208 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 6 10 9
174 210 โรงเรียนวัดประจ่า 25 66 38
175 211 โรงเรียนวัดปริก 6 10 5
176 212 โรงเรียนวัดม่วงก็อง 0 0 0
177 213 โรงเรียนวัดยางทอง(รัตนประชานุกูล) 4 14 8
178 214 โรงเรียนวัดลำพดจินดาราม 8 39 16
179 215 โรงเรียนวัดวังไทร 19 28 24
180 216 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 44 120 74
181 217 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 16 41 26
182 218 โรงเรียนวัดห้วยคู 3 6 5
183 195 โรงเรียนวัดเกษมรัตน์ 1 3 2
184 197 โรงเรียนวัดเขามีเกียรติ 3 3 3
185 204 โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์ 3 4 3
186 222 โรงเรียนสมาคมไทยผลิตยา ๒ 4 13 8
187 224 โรงเรียนสะบ้าย้อย 38 76 42
188 226 โรงเรียนสังวาลย์วิท ๒ 5 38 13
189 235 โรงเรียนอายุรกิจโกศล 1 3 1
190 237 โรงเรียนอุทยานอุทิศ 2 4 3
191 232 โรงเรียนเหมืองควนกรด 1 6 3
192 039 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล) 7 17 9
193 007 โรงเรียนกฤษณาวิทยา 15 27 17
194 008 โรงเรียนกีญามุดดีน 0 0 0
195 010 โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ 6 21 9
196 023 โรงเรียนดรุณวิทยา 0 0 0
197 024 โรงเรียนดีนูลอิสลาม 0 0 0
198 030 โรงเรียนตัสดีกียะห์ 0 0 0
199 031 โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 4 24 10
200 183 โรงเรียนบุสตานุดดีน 1 1 1
201 186 โรงเรียนป่าระไมวิทยา 2 2 2
202 191 โรงเรียนรุ่งภิญโญ 14 33 19
203 194 โรงเรียนวงศ์วิทย์ 7 43 14
204 225 โรงเรียนสังคมอิสลามวิทยา 4 5 4
205 243 โรงเรียนสันติวิทย์ 1 2 1
206 227 โรงเรียนสายชล 29 48 34
207 229 โรงเรียนสุทธิ์รักษ์ 2 3 2
208 230 โรงเรียนเสนพงศ์ 22 33 30
209 242 โรงเรียนเอิ้นวิทยานุสรณ์ 1 2 2
210 009 โรงเรียนแก้วบุตร-คูสกุล 20 42 32
211 034 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา 15 33 19
212 035 โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านสะเดา 15 34 19
213 036 โรงเรียนเทศบาล ๓ ชุมชนหมู่บ้านตัวอย่าง 4 5 5
214 038 โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก 6 13 7
215 004 โรงเรียน ตชด.มหาราช ๑ 1 2 2
216 026 โรงเรียนตชด.บ้านชายควน 2 3 3
217 037 โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี 8 23 9
รวม 2089 4893 3034
7927

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]