สรุปเหรียญรางวัล สพป. สงขลา เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านนาทวี 56 16 1 4 73
2 บ้านนา 29 7 4 4 40
3 วัดศรีวิเทศสังฆาราม 29 4 4 4 37
4 ชุมชนบ้านปาดัง 22 11 0 3 33
5 บ้านคอลอมุดอ 19 12 9 9 40
6 บ้านสะพานหัก 18 10 6 7 34
7 สะบ้าย้อย 17 10 5 6 32
8 วัดคลองยอ 17 9 5 3 31
9 บ้านป่างาม 17 8 1 8 26
10 แก้วบุตร-คูสกุล 16 3 1 0 20
11 วัดประจ่า 14 6 2 2 22
12 บ้านคูหา 13 11 3 10 27
13 บ้านตลิ่งชัน 12 10 0 4 22
14 บ่อเกดวิจิตรวิทยา 12 4 2 2 18
15 บ้านลำเปา 11 8 1 3 20
16 บ้านเทพา 11 7 4 4 22
17 บ้านนาปรัง 11 6 3 3 20
18 บ้านคูนายสังข์ 11 2 3 3 16
19 ชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา 10 13 6 2 29
20 วัดวังไทร 10 4 3 2 17
21 บ้านปากบางนาทับ 10 3 3 3 16
22 วัดสองพี่น้อง 10 3 3 0 16
23 สายชล 9 13 3 4 25
24 บ้านบาโหย 9 7 7 4 23
25 บ้านป่าโอน 9 6 1 3 16
26 ชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น 9 5 1 0 15
27 บ้านท่าคลอง 9 3 4 3 16
28 บ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) 8 3 1 0 12
29 บ้านไร่ 7 6 2 2 15
30 เทศบาล ๑ บ้านสะเดา 7 5 3 0 15
31 วัดคงคาสวัสดิ์ 7 5 2 2 14
32 บ้านม้างอน 7 4 2 2 13
33 ชุมชนบ้านทางควาย 7 2 0 3 9
34 บ้านควนตานี 7 2 0 0 9
35 บ้านทรายขาว 7 1 1 1 9
36 ชุมชนวัดน้ำขาว 7 0 0 1 7
37 วัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ ๑๔๙ 6 8 4 3 18
38 เสนพงศ์ 6 7 3 6 16
39 บ้านเคลียง 6 6 3 6 15
40 บ้านป่าเร็ด 6 5 2 4 13
41 เทศบาล ๒ บ้านสะเดา 6 5 1 3 12
42 บ้านเมาะลาแต 6 4 5 3 15
43 บ้านหัวถนน 6 4 0 1 10
44 ชุมชนวัดควนมีด 6 2 2 1 10
45 บ้านลำชิง 6 2 2 1 10
46 บ้านยางเกาะ 6 2 1 0 9
47 นิคมสร้างตนเองเทพา ๒ 6 1 3 5 10
48 บ้านสำนักขาม 6 1 2 2 9
49 บ้านสุโสะ 6 1 1 4 8
50 เทศบาลตำบลนาทวี 6 0 0 2 6
51 บ้านโหนด 5 5 1 0 11
52 บ้านกระอาน 5 5 1 0 11
53 บ้านพระพุทธ 5 4 3 1 12
54 วัดนาปรือ 5 4 0 0 9
55 บ้านโคกตก 5 3 5 8 13
56 บ้านกะทิง 5 3 5 3 13
57 บ้านห้วยบอน 5 3 3 3 11
58 ทองอยุ่นุตกูล 5 3 3 1 11
59 บ้านเกาะทาก 5 3 2 1 10
60 บ้านป่ากอ 5 3 1 2 9
61 ลำไพลราษฎร์อุทิศ 5 3 1 1 9
62 บ้านท่าโพธิ์ 5 2 2 1 9
63 บ้านโคกม้า 5 1 1 1 7
64 วัดปริก 5 1 0 0 6
65 บ้านปลักบ่อ 5 0 2 0 7
66 กฤษณาวิทยา 4 6 4 1 14
67 บ้านแพร้ว 4 5 0 0 9
68 รุ่งภิญโญ 4 4 2 4 10
69 บ้านแค 4 4 2 1 10
70 บ้านทัพหลวง 4 3 2 3 9
71 บ้านไร่ (ตระเวนชายแดนอนุสรณ์) 4 3 0 2 7
72 ไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล) 4 2 1 0 7
73 บ้านควนหรัน 4 2 1 0 7
74 ชุมชนบ้านนากัน 4 1 6 3 11
75 บ้านห้วยเต่า 4 1 2 3 7
76 บ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร) 4 1 2 0 7
77 บ้านประกอบ 4 1 1 6 6
78 วัดบ้านลุ่ม 4 1 1 1 6
79 บ้านลางา 4 1 1 0 6
80 บ้านสุเหร่า 4 0 2 3 6
81 วงศ์วิทย์ 4 0 1 2 5
82 บ้านทุ่งไม้ด้วน ๑ 4 0 0 1 4
83 บ้านแม่ที 3 10 1 0 14
84 บ้านปากบางสะกอม 3 7 2 1 12
85 บ้านทุ่งไพล 3 4 2 6 9
86 บ้านวังบวบ 3 3 3 3 9
87 บ้านลำลอง 3 3 1 4 7
88 บ้านวังใหญ่ 3 2 5 2 10
89 บ้านท่า 3 2 1 1 6
90 บ้านป่าชิง 3 2 0 0 5
91 สังวาลย์วิท ๒ 3 2 0 0 5
92 บ้านคูศักดิ์สิทธิ์ 3 1 5 1 9
93 บ้านเลียบ 3 1 2 0 6
94 บ้านโต้นนท์ 3 1 2 0 6
95 บ้านควนเสม็ด 3 1 1 0 5
96 บ้านฉลุง 3 1 0 3 4
97 บ้านสะพานเคียน 3 0 2 3 5
98 บ้านระตะ 3 0 2 0 5
99 บ้านปริกใต้ (นำราษฎร์สามัคคี) 3 0 1 0 4
100 บ้านตะเคียนทอง 3 0 1 0 4
101 วัดท่าประดู่ 3 0 1 0 4
102 บ้านเกาะค่าง 3 0 0 0 3
103 บ้านเก่า 2 6 1 2 9
104 บ้านสะกอม 2 5 1 2 8
105 บ้านลำไพล 2 4 3 1 9
106 ชุมชนบ้านสะท้อน 2 4 1 2 7
107 บ้านพรุหลุมพี 2 4 0 1 6
108 บ้านทำเนียบ 2 3 5 1 10
109 วัดลำพดจินดาราม 2 3 2 1 7
110 บ้านบ่อทอง 2 3 2 1 7
111 บ้านปากบาง 2 2 0 1 4
112 ทรัพย์ธานีวิทยา 2 2 0 0 4
113 บ้านทับยาง 2 1 1 2 4
114 บ้านสำนักหว้า 2 1 1 0 4
115 บ้านพรุตู 2 1 1 0 4
116 บ้านสม็อง 2 1 1 0 4
117 บ้านป็อง 2 1 0 1 3
118 สังคมอิสลามวิทยา 2 1 0 1 3
119 บ้านวังใหญ่ปลายรำ 2 1 0 0 3
120 บ้านแซะ 2 1 0 0 3
121 สมาคมไทยผลิตยา ๒ 2 0 2 0 4
122 วัดเทพาไพโรจน์ 2 0 1 0 3
123 บ้านคลองแงะ 2 0 1 0 3
124 บ้านทับโกบ 2 0 0 0 2
125 บ้านคลองกวางเขาวัง 2 0 0 0 2
126 บ้านม่วง 1 4 2 0 7
127 ชุมชนบ้านนาทับ 1 4 1 0 6
128 บ้านสวรรค์ 1 3 2 3 6
129 บ้านทุ่งโพธิ์ 1 3 2 2 6
130 มหิดล 1 3 0 0 4
131 บ้านท่าม่วง 1 2 2 2 5
132 บ้านบ่อเตย 1 2 2 1 5
133 วัดบ้านไร่ 1 2 2 0 5
134 วัดยางทอง(รัตนประชานุกูล) 1 2 1 0 4
135 ตชด.บ้านทุ่งสบายใจ 1 2 0 0 3
136 บ้านหน่ำฮั้ว 1 2 0 0 3
137 จริยธรรมศึกษามูลนิธิ 1 1 3 1 5
138 บ้านล่องควน 1 1 2 0 4
139 บ้านตะเคียนเภา 1 1 1 1 3
140 ชุมชนวัดปลักชะเมา 1 1 1 1 3
141 บ้านพรุหวา 1 1 1 0 3
142 บ้านมุนี 1 1 1 0 3
143 บ้านท่าไทร 1 1 0 3 2
144 เทศบาล ๓ ชุมชนหมู่บ้านตัวอย่าง 1 1 0 2 2
145 บ้านนาม่วง 1 1 0 1 2
146 วัดเขามีเกียรติ 1 1 0 1 2
147 บ้านควนหัวช้าง 1 1 0 0 2
148 บ้านบ่อน้ำส้ม 1 1 0 0 2
149 บ้านเขาจันทร์ 1 1 0 0 2
150 บ้านโมย 1 1 0 0 2
151 บ้านควนขี้แรด 1 0 2 0 3
152 บ้านน้ำลัด 1 0 1 0 2
153 บ้านม่วงถ้ำ 1 0 1 0 2
154 อุทยานอุทิศ 1 0 1 0 2
155 บ้านตาแปด 1 0 1 0 2
156 วัดห้วยคู 1 0 1 0 2
157 สุทธิ์รักษ์ 1 0 0 1 1
158 บ้านท่าข่อย 1 0 0 1 1
159 ป่าระไมวิทยา 1 0 0 1 1
160 บ้านทุ่งน้ำขาว 1 0 0 0 1
161 อายุรกิจโกศล 1 0 0 0 1
162 ชาติตระการโกศล 1 0 0 0 1
163 บ้านโคกสิเหรง 1 0 0 0 1
164 วัดเกษมรัตน์ 1 0 0 0 1
165 ชุมชนบ้านจะโหนงมิตรภาพที่ ๒๒๒ 1 0 0 0 1
166 บ้านตูหยง 1 0 0 0 1
167 บ้านน้ำเค็ม 1 0 0 0 1
168 บ้านหว้าหลัง 1 0 0 0 1
169 วัดขุนตัดหวาย 1 0 0 0 1
170 บ้านเก่า 0 5 2 1 7
171 เทศบาลตำบลปริก 0 3 1 2 4
172 ประสิทธิ์ทวีสิน ๒ 0 3 1 0 4
173 บ้านควนเจดีย์ 0 2 1 1 3
174 ตชด.บ้านชายควน 0 2 0 0 2
175 กระจายสุทธิธรรมโมอนุสรณ์ฯ 0 2 0 0 2
176 บ้านนนท์ 0 1 3 0 4
177 บ้านควนหรัน 0 1 2 0 3
178 บ้านท่าหมาก 0 1 1 0 2
179 ธรรมศาสตร์-จุฬา ๑ 0 1 1 0 2
180 บ้านพรุเตียว 0 1 1 0 2
181 วัดช่องเขา 0 1 1 0 2
182 บ้านคลองประดู่ 0 1 0 1 1
183 บ้านปากช่อง 0 1 0 1 1
184 เหมืองควนกรด 0 1 0 0 1
185 บ้านควนไม้ไผ่ 0 1 0 0 1
186 บ้านช้างคลอด 0 1 0 0 1
187 บ้านพังลา 0 1 0 0 1
188 บ้านเกาะแลหนัง 0 1 0 0 1
189 วัดนาหมอศรี 0 1 0 0 1
190 เอิ้นวิทยานุสรณ์ 0 1 0 0 1
191 บ้านหนองสาหร่าย 0 0 3 1 3
192 บ้านกรงอิตำ 0 0 3 0 3
193 บ้านนาจะแหน 0 0 1 1 1
194 วัดทุ่งข่า 0 0 1 1 1
195 ตชด.มหาราช ๑ 0 0 1 0 1
196 นิคมสร้างตนเองเทพา ๔ 0 0 1 0 1
197 บ้านควนตีหมุน 0 0 1 0 1
198 บ้านเขาน้อย 0 0 1 0 1
199 บ้านใหม่ 0 0 1 0 1
200 สันติวิทย์ 0 0 1 0 1
201 นิคมสร้างตนเองเทพา ๓ 0 0 0 1 0
202 บุสตานุดดีน 0 0 0 1 0
203 บ้านทุ่งนาเคียน 0 0 0 1 0
204 บ้านนาหว้า 0 0 0 1 0
รวม 861 514 296 278 1,949