สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สงขลา เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านนาทวี 16 15 10 41 56 16 1 4 73
2 บ้านคอลอมุดอ 9 5 5 19 19 12 9 9 40
3 วัดศรีวิเทศสังฆาราม 8 12 5 25 29 4 4 4 37
4 ชุมชนบ้านปาดัง 8 6 3 17 22 11 0 3 33
5 บ้านนา 7 13 5 25 29 7 4 4 40
6 วัดประจ่า 7 2 2 11 14 6 2 2 22
7 บ้านสะพานหัก 5 7 5 17 18 10 6 7 34
8 บ้านคูนายสังข์ 5 5 3 13 11 2 3 3 16
9 บ่อเกดวิจิตรวิทยา 5 3 1 9 12 4 2 2 18
10 บ้านนาปรัง 5 1 3 9 11 6 3 3 20
11 วัดคลองยอ 4 1 6 11 17 9 5 3 31
12 บ้านยางเกาะ 4 1 0 5 6 2 1 0 9
13 บ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) 4 0 1 5 8 3 1 0 12
14 บ้านป่างาม 3 5 4 12 17 8 1 8 26
15 บ้านม้างอน 3 3 4 10 7 4 2 2 13
16 วัดคงคาสวัสดิ์ 3 3 2 8 7 5 2 2 14
17 เทศบาล ๒ บ้านสะเดา 3 3 1 7 6 5 1 3 12
18 บ้านตลิ่งชัน 3 2 3 8 12 10 0 4 22
19 บ้านคูหา 3 2 2 7 13 11 3 10 27
20 บ้านบาโหย 3 2 2 7 9 7 7 4 23
21 วัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ ๑๔๙ 3 2 0 5 6 8 4 3 18
22 บ้านป่าโอน 3 1 3 7 9 6 1 3 16
23 นิคมสร้างตนเองเทพา ๒ 3 1 1 5 6 1 3 5 10
24 บ้านควนตานี 3 1 0 4 7 2 0 0 9
25 บ้านสุโสะ 3 0 1 4 6 1 1 4 8
26 ชุมชนบ้านนากัน 3 0 0 3 4 1 6 3 11
27 วัดสองพี่น้อง 2 4 4 10 10 3 3 0 16
28 บ้านป่าเร็ด 2 2 2 6 6 5 2 4 13
29 บ้านพระพุทธ 2 2 0 4 5 4 3 1 12
30 บ้านท่าคลอง 2 1 3 6 9 3 4 3 16
31 เสนพงศ์ 2 1 3 6 6 7 3 6 16
32 แก้วบุตร-คูสกุล 2 1 2 5 16 3 1 0 20
33 ไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล) 2 1 0 3 4 2 1 0 7
34 เทศบาล ๑ บ้านสะเดา 2 0 2 4 7 5 3 0 15
35 บ้านโหนด 2 0 2 4 5 5 1 0 11
36 วัดปริก 2 0 0 2 5 1 0 0 6
37 บ้านแพร้ว 2 0 0 2 4 5 0 0 9
38 บ้านเคลียง 1 4 0 5 6 6 3 6 15
39 บ้านสำนักขาม 1 4 0 5 6 1 2 2 9
40 สะบ้าย้อย 1 3 1 5 17 10 5 6 32
41 บ้านลำเปา 1 3 1 5 11 8 1 3 20
42 ชุมชนวัดน้ำขาว 1 2 2 5 7 0 0 1 7
43 ชุมชนวัดควนมีด 1 2 1 4 6 2 2 1 10
44 บ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร) 1 2 1 4 4 1 2 0 7
45 ทองอยุ่นุตกูล 1 2 0 3 5 3 3 1 11
46 บ้านเกาะทาก 1 2 0 3 5 3 2 1 10
47 วงศ์วิทย์ 1 2 0 3 4 0 1 2 5
48 วัดลำพดจินดาราม 1 2 0 3 2 3 2 1 7
49 วัดวังไทร 1 1 3 5 10 4 3 2 17
50 บ้านไร่ 1 1 1 3 7 6 2 2 15
51 บ้านเมาะลาแต 1 1 1 3 6 4 5 3 15
52 บ้านปากบางสะกอม 1 1 1 3 3 7 2 1 12
53 บ้านเลียบ 1 1 1 3 3 1 2 0 6
54 บ้านเทพา 1 1 0 2 11 7 4 4 22
55 ชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา 1 1 0 2 10 13 6 2 29
56 บ้านป่ากอ 1 1 0 2 5 3 1 2 9
57 บ้านป่าชิง 1 1 0 2 3 2 0 0 5
58 บ้านคูศักดิ์สิทธิ์ 1 1 0 2 3 1 5 1 9
59 บ้านวังใหญ่ปลายรำ 1 1 0 2 2 1 0 0 3
60 วัดยางทอง(รัตนประชานุกูล) 1 1 0 2 1 2 1 0 4
61 บ้านวังบวบ 1 0 3 4 3 3 3 3 9
62 บ้านทรายขาว 1 0 2 3 7 1 1 1 9
63 บ้านแค 1 0 2 3 4 4 2 1 10
64 บ้านสำนักหว้า 1 0 2 3 2 1 1 0 4
65 สายชล 1 0 1 2 9 13 3 4 25
66 ชุมชนบ้านทางควาย 1 0 1 2 7 2 0 3 9
67 บ้านโคกตก 1 0 1 2 5 3 5 8 13
68 ลำไพลราษฎร์อุทิศ 1 0 1 2 5 3 1 1 9
69 บ้านปริกใต้ (นำราษฎร์สามัคคี) 1 0 1 2 3 0 1 0 4
70 บ้านลำไพล 1 0 1 2 2 4 3 1 9
71 บ้านหัวถนน 1 0 0 1 6 4 0 1 10
72 เทศบาลตำบลนาทวี 1 0 0 1 6 0 0 2 6
73 บ้านกระอาน 1 0 0 1 5 5 1 0 11
74 วัดนาปรือ 1 0 0 1 5 4 0 0 9
75 บ้านกะทิง 1 0 0 1 5 3 5 3 13
76 บ้านสุเหร่า 1 0 0 1 4 0 2 3 6
77 บ้านทุ่งไพล 1 0 0 1 3 4 2 6 9
78 บ้านท่า 1 0 0 1 3 2 1 1 6
79 ชุมชนบ้านนาทับ 1 0 0 1 1 4 1 0 6
80 ตชด.บ้านทุ่งสบายใจ 1 0 0 1 1 2 0 0 3
81 บ้านน้ำลัด 1 0 0 1 1 0 1 0 2
82 บ้านม่วงถ้ำ 1 0 0 1 1 0 1 0 2
83 บ้านทุ่งน้ำขาว 1 0 0 1 1 0 0 0 1
84 อายุรกิจโกศล 1 0 0 1 1 0 0 0 1
85 เทศบาลตำบลปริก 1 0 0 1 0 3 1 2 4
86 บ้านปากบางนาทับ 0 4 3 7 10 3 3 3 16
87 บ้านโคกม้า 0 3 0 3 5 1 1 1 7
88 บ้านลางา 0 3 0 3 4 1 1 0 6
89 บ้านระตะ 0 2 2 4 3 0 2 0 5
90 บ้านลำชิง 0 2 1 3 6 2 2 1 10
91 บ้านโต้นนท์ 0 2 0 2 3 1 2 0 6
92 บ้านพรุหลุมพี 0 2 0 2 2 4 0 1 6
93 บ้านทับโกบ 0 2 0 2 2 0 0 0 2
94 บ้านตะเคียนเภา 0 2 0 2 1 1 1 1 3
95 บ้านทัพหลวง 0 1 2 3 4 3 2 3 9
96 วัดบ้านลุ่ม 0 1 2 3 4 1 1 1 6
97 ชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น 0 1 1 2 9 5 1 0 15
98 บ้านท่าโพธิ์ 0 1 1 2 5 2 2 1 9
99 กฤษณาวิทยา 0 1 1 2 4 6 4 1 14
100 บ้านวังใหญ่ 0 1 1 2 3 2 5 2 10
101 บ้านควนเสม็ด 0 1 1 2 3 1 1 0 5
102 บ้านสะพานเคียน 0 1 0 1 3 0 2 3 5
103 บ้านเก่า 0 1 0 1 2 6 1 2 9
104 บ้านพรุตู 0 1 0 1 2 1 1 0 4
105 บ้านสม็อง 0 1 0 1 2 1 1 0 4
106 บ้านแซะ 0 1 0 1 2 1 0 0 3
107 วัดเทพาไพโรจน์ 0 1 0 1 2 0 1 0 3
108 มหิดล 0 1 0 1 1 3 0 0 4
109 วัดบ้านไร่ 0 1 0 1 1 2 2 0 5
110 บ้านควนขี้แรด 0 1 0 1 1 0 2 0 3
111 สุทธิ์รักษ์ 0 1 0 1 1 0 0 1 1
112 บ้านเก่า 0 1 0 1 0 5 2 1 7
113 บ้านท่าหมาก 0 1 0 1 0 1 1 0 2
114 บ้านปลักบ่อ 0 0 2 2 5 0 2 0 7
115 บ้านทุ่งไม้ด้วน ๑ 0 0 2 2 4 0 0 1 4
116 บ้านแม่ที 0 0 2 2 3 10 1 0 14
117 บ้านตะเคียนทอง 0 0 2 2 3 0 1 0 4
118 บ้านป็อง 0 0 2 2 2 1 0 1 3
119 บ้านไร่ (ตระเวนชายแดนอนุสรณ์) 0 0 1 1 4 3 0 2 7
120 สังวาลย์วิท ๒ 0 0 1 1 3 2 0 0 5
121 วัดท่าประดู่ 0 0 1 1 3 0 1 0 4
122 บ้านทับยาง 0 0 1 1 2 1 1 2 4
123 สมาคมไทยผลิตยา ๒ 0 0 1 1 2 0 2 0 4
124 บ้านล่องควน 0 0 1 1 1 1 2 0 4
125 บ้านพรุหวา 0 0 1 1 1 1 1 0 3
126 อุทยานอุทิศ 0 0 1 1 1 0 1 0 2
127 ชาติตระการโกศล 0 0 1 1 1 0 0 0 1
128 บ้านโคกสิเหรง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
129 วัดเกษมรัตน์ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
130 ตชด.บ้านชายควน 0 0 1 1 0 2 0 0 2
131 เหมืองควนกรด 0 0 1 1 0 1 0 0 1
132 บ้านห้วยบอน 0 0 0 0 5 3 3 3 11
133 รุ่งภิญโญ 0 0 0 0 4 4 2 4 10
134 บ้านควนหรัน 0 0 0 0 4 2 1 0 7
135 บ้านห้วยเต่า 0 0 0 0 4 1 2 3 7
136 บ้านประกอบ 0 0 0 0 4 1 1 6 6
137 บ้านลำลอง 0 0 0 0 3 3 1 4 7
138 บ้านฉลุง 0 0 0 0 3 1 0 3 4
139 บ้านเกาะค่าง 0 0 0 0 3 0 0 0 3
140 บ้านสะกอม 0 0 0 0 2 5 1 2 8
141 ชุมชนบ้านสะท้อน 0 0 0 0 2 4 1 2 7
142 บ้านทำเนียบ 0 0 0 0 2 3 5 1 10
143 บ้านบ่อทอง 0 0 0 0 2 3 2 1 7
144 บ้านปากบาง 0 0 0 0 2 2 0 1 4
145 ทรัพย์ธานีวิทยา 0 0 0 0 2 2 0 0 4
146 สังคมอิสลามวิทยา 0 0 0 0 2 1 0 1 3
147 บ้านคลองแงะ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
148 บ้านคลองกวางเขาวัง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
149 บ้านม่วง 0 0 0 0 1 4 2 0 7
150 บ้านสวรรค์ 0 0 0 0 1 3 2 3 6
151 บ้านทุ่งโพธิ์ 0 0 0 0 1 3 2 2 6
152 บ้านท่าม่วง 0 0 0 0 1 2 2 2 5
153 บ้านบ่อเตย 0 0 0 0 1 2 2 1 5
154 บ้านหน่ำฮั้ว 0 0 0 0 1 2 0 0 3
155 จริยธรรมศึกษามูลนิธิ 0 0 0 0 1 1 3 1 5
156 ชุมชนวัดปลักชะเมา 0 0 0 0 1 1 1 1 3
157 บ้านมุนี 0 0 0 0 1 1 1 0 3
158 บ้านท่าไทร 0 0 0 0 1 1 0 3 2
159 เทศบาล ๓ ชุมชนหมู่บ้านตัวอย่าง 0 0 0 0 1 1 0 2 2
160 บ้านนาม่วง 0 0 0 0 1 1 0 1 2
161 วัดเขามีเกียรติ 0 0 0 0 1 1 0 1 2
162 บ้านควนหัวช้าง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
163 บ้านบ่อน้ำส้ม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
164 บ้านเขาจันทร์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
165 บ้านโมย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
166 บ้านตาแปด 0 0 0 0 1 0 1 0 2
167 วัดห้วยคู 0 0 0 0 1 0 1 0 2
168 บ้านท่าข่อย 0 0 0 0 1 0 0 1 1
169 ป่าระไมวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 1 1
170 ชุมชนบ้านจะโหนงมิตรภาพที่ ๒๒๒ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
171 บ้านตูหยง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
172 บ้านน้ำเค็ม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
173 บ้านหว้าหลัง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
174 วัดขุนตัดหวาย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
175 ประสิทธิ์ทวีสิน ๒ 0 0 0 0 0 3 1 0 4
176 บ้านควนเจดีย์ 0 0 0 0 0 2 1 1 3
177 กระจายสุทธิธรรมโมอนุสรณ์ฯ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
178 บ้านนนท์ 0 0 0 0 0 1 3 0 4
179 บ้านควนหรัน 0 0 0 0 0 1 2 0 3
180 ธรรมศาสตร์-จุฬา ๑ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
181 บ้านพรุเตียว 0 0 0 0 0 1 1 0 2
182 วัดช่องเขา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
183 บ้านคลองประดู่ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
184 บ้านปากช่อง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
185 บ้านควนไม้ไผ่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
186 บ้านช้างคลอด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
187 บ้านพังลา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
188 บ้านเกาะแลหนัง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
189 วัดนาหมอศรี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
190 เอิ้นวิทยานุสรณ์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
191 บ้านหนองสาหร่าย 0 0 0 0 0 0 3 1 3
192 บ้านกรงอิตำ 0 0 0 0 0 0 3 0 3
193 บ้านนาจะแหน 0 0 0 0 0 0 1 1 1
194 วัดทุ่งข่า 0 0 0 0 0 0 1 1 1
195 ตชด.มหาราช ๑ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
196 นิคมสร้างตนเองเทพา ๔ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
197 บ้านควนตีหมุน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
198 บ้านเขาน้อย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
199 บ้านใหม่ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
200 สันติวิทย์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
201 นิคมสร้างตนเองเทพา ๓ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
202 บุสตานุดดีน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
203 บ้านทุ่งนาเคียน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
204 บ้านนาหว้า 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 196 189 156 541 861 514 296 278 1,671