สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สงขลา เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านนาทวี 18 15 11 44 58 18 1 4 77
2 ชุมชนบ้านปาดัง 9 6 3 18 24 11 1 3 36
3 บ้านคอลอมุดอ 9 5 5 19 19 12 9 9 40
4 วัดศรีวิเทศสังฆาราม 8 12 6 26 31 5 4 4 40
5 บ้านยางเกาะ 8 3 2 13 13 4 1 0 18
6 บ้านนา 7 15 5 27 31 8 4 4 43
7 บ้านบาโหย 7 3 3 13 17 7 7 5 31
8 วัดประจ่า 7 2 2 11 14 6 2 2 22
9 วัดนาปรือ 6 2 2 10 12 6 1 1 19
10 บ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) 6 0 1 7 10 3 1 0 14
11 บ้านสะพานหัก 5 7 5 17 18 10 6 7 34
12 บ่อเกดวิจิตรวิทยา 5 5 4 14 16 7 2 2 25
13 บ้านคูนายสังข์ 5 5 3 13 11 2 3 3 16
14 บ้านนาปรัง 5 1 3 9 11 6 3 3 20
15 บ้านควนตานี 4 3 0 7 9 3 0 0 12
16 บ้านตลิ่งชัน 4 2 3 9 13 10 0 4 23
17 วัดคลองยอ 4 1 6 11 17 9 5 3 31
18 บ้านป่างาม 3 5 4 12 17 8 1 8 26
19 บ้านม้างอน 3 3 4 10 7 4 2 2 13
20 วัดคงคาสวัสดิ์ 3 3 2 8 7 5 2 2 14
21 บ้านลำเปา 3 3 1 7 13 8 1 3 22
22 บ้านโคกม้า 3 3 1 7 8 2 1 1 11
23 เทศบาล ๒ บ้านสะเดา 3 3 1 7 6 5 1 3 12
24 บ้านคูหา 3 2 2 7 13 11 3 10 27
25 วัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ ๑๔๙ 3 2 0 5 6 8 4 3 18
26 บ้านป่าโอน 3 1 3 7 9 6 1 3 16
27 บ้านแม่ที 3 1 2 6 7 10 1 0 18
28 นิคมสร้างตนเองเทพา ๒ 3 1 1 5 6 1 3 5 10
29 บ้านสุโสะ 3 0 1 4 6 1 1 4 8
30 ชุมชนบ้านนากัน 3 0 0 3 4 1 6 3 11
31 วัดสองพี่น้อง 2 4 4 10 10 3 3 0 16
32 บ้านลางา 2 3 0 5 7 2 1 1 10
33 บ้านท่าคลอง 2 2 3 7 10 3 4 3 17
34 บ้านป่าเร็ด 2 2 2 6 6 5 2 4 13
35 บ้านเกาะทาก 2 2 1 5 7 3 2 1 12
36 บ้านพระพุทธ 2 2 0 4 5 4 3 1 12
37 เสนพงศ์ 2 1 3 6 6 7 3 6 16
38 แก้วบุตร-คูสกุล 2 1 2 5 16 3 1 0 20
39 บ้านโหนด 2 1 2 5 6 5 1 0 12
40 บ้านเทพา 2 1 0 3 12 7 5 4 24
41 ไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล) 2 1 0 3 4 2 1 0 7
42 เทศบาล ๑ บ้านสะเดา 2 0 2 4 7 5 3 0 15
43 วัดปริก 2 0 0 2 5 1 0 0 6
44 บ้านแพร้ว 2 0 0 2 4 5 0 0 9
45 บ้านเคลียง 1 4 0 5 6 6 3 6 15
46 บ้านสำนักขาม 1 4 0 5 6 1 2 2 9
47 สะบ้าย้อย 1 3 1 5 17 10 5 6 32
48 ชุมชนวัดน้ำขาว 1 2 2 5 7 0 0 1 7
49 ชุมชนวัดควนมีด 1 2 1 4 6 2 2 1 10
50 บ้านปากบางสะกอม 1 2 1 4 4 7 2 1 13
51 บ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร) 1 2 1 4 4 1 2 0 7
52 ทองอยุ่นุตกูล 1 2 0 3 5 3 3 1 11
53 วงศ์วิทย์ 1 2 0 3 4 0 1 2 5
54 วัดลำพดจินดาราม 1 2 0 3 2 3 2 1 7
55 วัดวังไทร 1 1 3 5 10 4 3 2 17
56 บ้านไร่ 1 1 2 4 7 7 2 2 16
57 บ้านเมาะลาแต 1 1 1 3 6 4 5 3 15
58 บ้านเลียบ 1 1 1 3 3 1 2 0 6
59 ชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา 1 1 0 2 10 13 6 2 29
60 บ้านป่ากอ 1 1 0 2 5 3 1 2 9
61 บ้านป่าชิง 1 1 0 2 3 2 0 0 5
62 บ้านคูศักดิ์สิทธิ์ 1 1 0 2 3 1 5 1 9
63 บ้านวังใหญ่ปลายรำ 1 1 0 2 2 1 0 0 3
64 วัดยางทอง(รัตนประชานุกูล) 1 1 0 2 1 2 1 0 4
65 บ้านวังบวบ 1 0 3 4 3 3 3 3 9
66 บ้านทรายขาว 1 0 2 3 7 1 1 1 9
67 ลำไพลราษฎร์อุทิศ 1 0 2 3 6 3 1 1 10
68 บ้านแค 1 0 2 3 4 4 2 1 10
69 บ้านสำนักหว้า 1 0 2 3 2 1 1 0 4
70 ชาติตระการโกศล 1 0 2 3 2 0 2 0 4
71 สายชล 1 0 1 2 9 13 3 4 25
72 ชุมชนบ้านทางควาย 1 0 1 2 7 3 0 3 10
73 บ้านบ่อทอง 1 0 1 2 5 5 3 1 13
74 บ้านโคกตก 1 0 1 2 5 3 5 8 13
75 บ้านปริกใต้ (นำราษฎร์สามัคคี) 1 0 1 2 3 0 1 0 4
76 บ้านลำไพล 1 0 1 2 2 4 3 1 9
77 บ้านหัวถนน 1 0 0 1 6 4 0 1 10
78 เทศบาลตำบลนาทวี 1 0 0 1 6 0 0 2 6
79 บ้านกระอาน 1 0 0 1 5 5 1 0 11
80 บ้านกะทิง 1 0 0 1 5 3 5 3 13
81 บ้านประกอบ 1 0 0 1 5 2 2 6 9
82 บ้านสุเหร่า 1 0 0 1 4 0 2 3 6
83 บ้านทุ่งไพล 1 0 0 1 3 4 2 6 9
84 บ้านท่า 1 0 0 1 3 2 1 1 6
85 ชุมชนบ้านนาทับ 1 0 0 1 1 4 1 0 6
86 ตชด.บ้านทุ่งสบายใจ 1 0 0 1 1 2 0 0 3
87 บ้านน้ำลัด 1 0 0 1 1 0 1 0 2
88 บ้านม่วงถ้ำ 1 0 0 1 1 0 1 0 2
89 บ้านทุ่งน้ำขาว 1 0 0 1 1 0 0 0 1
90 บ้านนาจวก 1 0 0 1 1 0 0 0 1
91 อายุรกิจโกศล 1 0 0 1 1 0 0 0 1
92 เทศบาลตำบลปริก 1 0 0 1 0 3 1 2 4
93 บ้านปากบางนาทับ 0 4 3 7 10 3 3 3 16
94 บ้านระตะ 0 2 2 4 3 0 2 0 5
95 ชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น 0 2 1 3 10 5 1 0 16
96 บ้านลำชิง 0 2 1 3 6 2 2 1 10
97 บ้านโต้นนท์ 0 2 0 2 3 1 2 0 6
98 บ้านพรุหลุมพี 0 2 0 2 2 5 0 1 7
99 บ้านมุนี 0 2 0 2 2 1 2 1 5
100 บ้านทับโกบ 0 2 0 2 2 0 0 0 2
101 บ้านตะเคียนเภา 0 2 0 2 1 1 1 1 3
102 บ้านทัพหลวง 0 1 2 3 4 3 2 3 9
103 วัดบ้านลุ่ม 0 1 2 3 4 1 1 1 6
104 บ้านท่าโพธิ์ 0 1 1 2 5 2 3 1 10
105 กฤษณาวิทยา 0 1 1 2 4 6 4 1 14
106 บ้านวังใหญ่ 0 1 1 2 3 2 5 2 10
107 บ้านควนเสม็ด 0 1 1 2 3 1 1 0 5
108 บ้านโคกสิเหรง 0 1 1 2 1 1 0 1 2
109 บ้านสะพานเคียน 0 1 0 1 3 0 2 3 5
110 บ้านน้ำเค็ม 0 1 0 1 3 0 0 1 3
111 บ้านเก่า 0 1 0 1 2 6 1 2 9
112 วัดบ้านไร่ 0 1 0 1 2 2 2 0 6
113 บ้านพรุตู 0 1 0 1 2 1 1 0 4
114 บ้านสม็อง 0 1 0 1 2 1 1 0 4
115 บ้านแซะ 0 1 0 1 2 1 0 0 3
116 วัดเทพาไพโรจน์ 0 1 0 1 2 0 1 0 3
117 มหิดล 0 1 0 1 1 3 0 0 4
118 บ้านควนขี้แรด 0 1 0 1 1 0 2 0 3
119 สุทธิ์รักษ์ 0 1 0 1 1 0 0 1 1
120 บ้านเก่า 0 1 0 1 0 5 2 1 7
121 บ้านควนตีหมุน 0 1 0 1 0 1 2 0 3
122 บ้านท่าหมาก 0 1 0 1 0 1 1 0 2
123 บ้านปลักบ่อ 0 0 2 2 5 0 2 0 7
124 บ้านทุ่งไม้ด้วน ๑ 0 0 2 2 4 0 0 1 4
125 บ้านตะเคียนทอง 0 0 2 2 3 0 1 0 4
126 บ้านป็อง 0 0 2 2 2 1 0 1 3
127 บ้านไร่ (ตระเวนชายแดนอนุสรณ์) 0 0 1 1 4 3 0 2 7
128 สังวาลย์วิท ๒ 0 0 1 1 3 2 0 0 5
129 วัดท่าประดู่ 0 0 1 1 3 0 1 0 4
130 บ้านทับยาง 0 0 1 1 2 1 1 2 4
131 สมาคมไทยผลิตยา ๒ 0 0 1 1 2 0 2 0 4
132 บ้านล่องควน 0 0 1 1 1 1 2 0 4
133 บ้านพรุหวา 0 0 1 1 1 1 1 0 3
134 อุทยานอุทิศ 0 0 1 1 1 0 1 0 2
135 วัดเกษมรัตน์ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
136 ตชด.บ้านชายควน 0 0 1 1 0 2 0 0 2
137 เหมืองควนกรด 0 0 1 1 0 1 0 0 1
138 บ้านห้วยบอน 0 0 0 0 5 3 3 3 11
139 รุ่งภิญโญ 0 0 0 0 4 4 2 4 10
140 บ้านควนหรัน 0 0 0 0 4 2 1 0 7
141 บ้านห้วยเต่า 0 0 0 0 4 1 2 3 7
142 บ้านลำลอง 0 0 0 0 3 3 1 4 7
143 บ้านฉลุง 0 0 0 0 3 1 0 3 4
144 บ้านเกาะค่าง 0 0 0 0 3 0 0 0 3
145 บ้านสะกอม 0 0 0 0 2 5 1 2 8
146 ชุมชนบ้านสะท้อน 0 0 0 0 2 4 1 2 7
147 บ้านทำเนียบ 0 0 0 0 2 3 5 1 10
148 บ้านปากบาง 0 0 0 0 2 2 0 1 4
149 ทรัพย์ธานีวิทยา 0 0 0 0 2 2 0 0 4
150 สังคมอิสลามวิทยา 0 0 0 0 2 1 0 1 3
151 บ้านคลองแงะ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
152 บ้านคลองกวางเขาวัง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
153 บ้านม่วง 0 0 0 0 1 4 2 0 7
154 บ้านสวรรค์ 0 0 0 0 1 3 2 3 6
155 บ้านทุ่งโพธิ์ 0 0 0 0 1 3 2 2 6
156 บ้านท่าม่วง 0 0 0 0 1 2 2 2 5
157 บ้านบ่อเตย 0 0 0 0 1 2 2 1 5
158 บ้านหน่ำฮั้ว 0 0 0 0 1 2 0 0 3
159 จริยธรรมศึกษามูลนิธิ 0 0 0 0 1 1 3 1 5
160 ชุมชนวัดปลักชะเมา 0 0 0 0 1 1 1 1 3
161 วัดห้วยคู 0 0 0 0 1 1 1 0 3
162 บ้านท่าไทร 0 0 0 0 1 1 0 3 2
163 เทศบาล ๓ ชุมชนหมู่บ้านตัวอย่าง 0 0 0 0 1 1 0 2 2
164 บ้านนาม่วง 0 0 0 0 1 1 0 1 2
165 วัดเขามีเกียรติ 0 0 0 0 1 1 0 1 2
166 บ้านควนหัวช้าง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
167 บ้านบ่อน้ำส้ม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
168 บ้านเขาจันทร์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
169 บ้านโมย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
170 บ้านตาแปด 0 0 0 0 1 0 1 0 2
171 บ้านท่าข่อย 0 0 0 0 1 0 0 1 1
172 ป่าระไมวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 1 1
173 ชุมชนบ้านจะโหนงมิตรภาพที่ ๒๒๒ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
174 บ้านตูหยง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
175 บ้านหว้าหลัง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
176 วัดขุนตัดหวาย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
177 ประสิทธิ์ทวีสิน ๒ 0 0 0 0 0 3 1 0 4
178 บ้านควนเจดีย์ 0 0 0 0 0 2 1 1 3
179 กระจายสุทธิธรรมโมอนุสรณ์ฯ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
180 บ้านหนองสาหร่าย 0 0 0 0 0 1 3 1 4
181 บ้านนนท์ 0 0 0 0 0 1 3 0 4
182 บ้านควนหรัน 0 0 0 0 0 1 2 0 3
183 ธรรมศาสตร์-จุฬา ๑ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
184 บ้านพรุเตียว 0 0 0 0 0 1 1 0 2
185 วัดช่องเขา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
186 บ้านคลองประดู่ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
187 บ้านปากช่อง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
188 บ้านควนไม้ไผ่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
189 บ้านช้างคลอด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
190 บ้านพอบิด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
191 บ้านพังลา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
192 บ้านเกาะแลหนัง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
193 วัดนาหมอศรี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
194 เอิ้นวิทยานุสรณ์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
195 บ้านกรงอิตำ 0 0 0 0 0 0 3 0 3
196 บ้านนาจะแหน 0 0 0 0 0 0 1 1 1
197 วัดทุ่งข่า 0 0 0 0 0 0 1 1 1
198 ตชด.มหาราช ๑ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
199 นิคมสร้างตนเองเทพา ๔ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
200 บ้านเขาน้อย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
201 บ้านใหม่ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
202 สันติวิทย์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
203 นิคมสร้างตนเองเทพา ๓ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
204 บุสตานุดดีน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
205 บ้านทุ่งนาเคียน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
206 บ้านนาหว้า 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 232 210 172 614 930 539 306 284 1,775