สรุปเหรียญรางวัล สพป. สงขลา เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านนาทวี 58 18 1 4 77
2 บ้านนา 31 8 4 4 43
3 วัดศรีวิเทศสังฆาราม 31 5 4 4 40
4 ชุมชนบ้านปาดัง 24 11 1 3 36
5 บ้านคอลอมุดอ 19 12 9 9 40
6 บ้านสะพานหัก 18 10 6 7 34
7 สะบ้าย้อย 17 10 5 6 32
8 วัดคลองยอ 17 9 5 3 31
9 บ้านป่างาม 17 8 1 8 26
10 บ้านบาโหย 17 7 7 5 31
11 บ่อเกดวิจิตรวิทยา 16 7 2 2 25
12 แก้วบุตร-คูสกุล 16 3 1 0 20
13 วัดประจ่า 14 6 2 2 22
14 บ้านคูหา 13 11 3 10 27
15 บ้านตลิ่งชัน 13 10 0 4 23
16 บ้านลำเปา 13 8 1 3 22
17 บ้านยางเกาะ 13 4 1 0 18
18 บ้านเทพา 12 7 5 4 24
19 วัดนาปรือ 12 6 1 1 19
20 บ้านนาปรัง 11 6 3 3 20
21 บ้านคูนายสังข์ 11 2 3 3 16
22 ชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา 10 13 6 2 29
23 ชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น 10 5 1 0 16
24 วัดวังไทร 10 4 3 2 17
25 บ้านท่าคลอง 10 3 4 3 17
26 บ้านปากบางนาทับ 10 3 3 3 16
27 วัดสองพี่น้อง 10 3 3 0 16
28 บ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) 10 3 1 0 14
29 สายชล 9 13 3 4 25
30 บ้านป่าโอน 9 6 1 3 16
31 บ้านควนตานี 9 3 0 0 12
32 บ้านโคกม้า 8 2 1 1 11
33 บ้านแม่ที 7 10 1 0 18
34 บ้านไร่ 7 7 2 2 16
35 เทศบาล ๑ บ้านสะเดา 7 5 3 0 15
36 วัดคงคาสวัสดิ์ 7 5 2 2 14
37 บ้านม้างอน 7 4 2 2 13
38 บ้านเกาะทาก 7 3 2 1 12
39 ชุมชนบ้านทางควาย 7 3 0 3 10
40 บ้านลางา 7 2 1 1 10
41 บ้านทรายขาว 7 1 1 1 9
42 ชุมชนวัดน้ำขาว 7 0 0 1 7
43 วัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ ๑๔๙ 6 8 4 3 18
44 เสนพงศ์ 6 7 3 6 16
45 บ้านเคลียง 6 6 3 6 15
46 บ้านป่าเร็ด 6 5 2 4 13
47 เทศบาล ๒ บ้านสะเดา 6 5 1 3 12
48 บ้านโหนด 6 5 1 0 12
49 บ้านเมาะลาแต 6 4 5 3 15
50 บ้านหัวถนน 6 4 0 1 10
51 ลำไพลราษฎร์อุทิศ 6 3 1 1 10
52 ชุมชนวัดควนมีด 6 2 2 1 10
53 บ้านลำชิง 6 2 2 1 10
54 นิคมสร้างตนเองเทพา ๒ 6 1 3 5 10
55 บ้านสำนักขาม 6 1 2 2 9
56 บ้านสุโสะ 6 1 1 4 8
57 เทศบาลตำบลนาทวี 6 0 0 2 6
58 บ้านบ่อทอง 5 5 3 1 13
59 บ้านกระอาน 5 5 1 0 11
60 บ้านพระพุทธ 5 4 3 1 12
61 บ้านโคกตก 5 3 5 8 13
62 บ้านกะทิง 5 3 5 3 13
63 บ้านห้วยบอน 5 3 3 3 11
64 ทองอยุ่นุตกูล 5 3 3 1 11
65 บ้านป่ากอ 5 3 1 2 9
66 บ้านท่าโพธิ์ 5 2 3 1 10
67 บ้านประกอบ 5 2 2 6 9
68 วัดปริก 5 1 0 0 6
69 บ้านปลักบ่อ 5 0 2 0 7
70 บ้านปากบางสะกอม 4 7 2 1 13
71 กฤษณาวิทยา 4 6 4 1 14
72 บ้านแพร้ว 4 5 0 0 9
73 รุ่งภิญโญ 4 4 2 4 10
74 บ้านแค 4 4 2 1 10
75 บ้านทัพหลวง 4 3 2 3 9
76 บ้านไร่ (ตระเวนชายแดนอนุสรณ์) 4 3 0 2 7
77 ไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล) 4 2 1 0 7
78 บ้านควนหรัน 4 2 1 0 7
79 ชุมชนบ้านนากัน 4 1 6 3 11
80 บ้านห้วยเต่า 4 1 2 3 7
81 บ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร) 4 1 2 0 7
82 วัดบ้านลุ่ม 4 1 1 1 6
83 บ้านสุเหร่า 4 0 2 3 6
84 วงศ์วิทย์ 4 0 1 2 5
85 บ้านทุ่งไม้ด้วน ๑ 4 0 0 1 4
86 บ้านทุ่งไพล 3 4 2 6 9
87 บ้านวังบวบ 3 3 3 3 9
88 บ้านลำลอง 3 3 1 4 7
89 บ้านวังใหญ่ 3 2 5 2 10
90 บ้านท่า 3 2 1 1 6
91 บ้านป่าชิง 3 2 0 0 5
92 สังวาลย์วิท ๒ 3 2 0 0 5
93 บ้านคูศักดิ์สิทธิ์ 3 1 5 1 9
94 บ้านเลียบ 3 1 2 0 6
95 บ้านโต้นนท์ 3 1 2 0 6
96 บ้านควนเสม็ด 3 1 1 0 5
97 บ้านฉลุง 3 1 0 3 4
98 บ้านสะพานเคียน 3 0 2 3 5
99 บ้านระตะ 3 0 2 0 5
100 บ้านปริกใต้ (นำราษฎร์สามัคคี) 3 0 1 0 4
101 บ้านตะเคียนทอง 3 0 1 0 4
102 วัดท่าประดู่ 3 0 1 0 4
103 บ้านน้ำเค็ม 3 0 0 1 3
104 บ้านเกาะค่าง 3 0 0 0 3
105 บ้านเก่า 2 6 1 2 9
106 บ้านสะกอม 2 5 1 2 8
107 บ้านพรุหลุมพี 2 5 0 1 7
108 บ้านลำไพล 2 4 3 1 9
109 ชุมชนบ้านสะท้อน 2 4 1 2 7
110 บ้านทำเนียบ 2 3 5 1 10
111 วัดลำพดจินดาราม 2 3 2 1 7
112 วัดบ้านไร่ 2 2 2 0 6
113 บ้านปากบาง 2 2 0 1 4
114 ทรัพย์ธานีวิทยา 2 2 0 0 4
115 บ้านมุนี 2 1 2 1 5
116 บ้านทับยาง 2 1 1 2 4
117 บ้านสำนักหว้า 2 1 1 0 4
118 บ้านพรุตู 2 1 1 0 4
119 บ้านสม็อง 2 1 1 0 4
120 บ้านป็อง 2 1 0 1 3
121 สังคมอิสลามวิทยา 2 1 0 1 3
122 บ้านวังใหญ่ปลายรำ 2 1 0 0 3
123 บ้านแซะ 2 1 0 0 3
124 ชาติตระการโกศล 2 0 2 0 4
125 สมาคมไทยผลิตยา ๒ 2 0 2 0 4
126 วัดเทพาไพโรจน์ 2 0 1 0 3
127 บ้านคลองแงะ 2 0 1 0 3
128 บ้านทับโกบ 2 0 0 0 2
129 บ้านคลองกวางเขาวัง 2 0 0 0 2
130 บ้านม่วง 1 4 2 0 7
131 ชุมชนบ้านนาทับ 1 4 1 0 6
132 บ้านสวรรค์ 1 3 2 3 6
133 บ้านทุ่งโพธิ์ 1 3 2 2 6
134 มหิดล 1 3 0 0 4
135 บ้านท่าม่วง 1 2 2 2 5
136 บ้านบ่อเตย 1 2 2 1 5
137 วัดยางทอง(รัตนประชานุกูล) 1 2 1 0 4
138 ตชด.บ้านทุ่งสบายใจ 1 2 0 0 3
139 บ้านหน่ำฮั้ว 1 2 0 0 3
140 จริยธรรมศึกษามูลนิธิ 1 1 3 1 5
141 บ้านล่องควน 1 1 2 0 4
142 บ้านตะเคียนเภา 1 1 1 1 3
143 ชุมชนวัดปลักชะเมา 1 1 1 1 3
144 บ้านพรุหวา 1 1 1 0 3
145 วัดห้วยคู 1 1 1 0 3
146 บ้านท่าไทร 1 1 0 3 2
147 เทศบาล ๓ ชุมชนหมู่บ้านตัวอย่าง 1 1 0 2 2
148 บ้านโคกสิเหรง 1 1 0 1 2
149 บ้านนาม่วง 1 1 0 1 2
150 วัดเขามีเกียรติ 1 1 0 1 2
151 บ้านควนหัวช้าง 1 1 0 0 2
152 บ้านบ่อน้ำส้ม 1 1 0 0 2
153 บ้านเขาจันทร์ 1 1 0 0 2
154 บ้านโมย 1 1 0 0 2
155 บ้านควนขี้แรด 1 0 2 0 3
156 บ้านน้ำลัด 1 0 1 0 2
157 บ้านม่วงถ้ำ 1 0 1 0 2
158 อุทยานอุทิศ 1 0 1 0 2
159 บ้านตาแปด 1 0 1 0 2
160 สุทธิ์รักษ์ 1 0 0 1 1
161 บ้านท่าข่อย 1 0 0 1 1
162 ป่าระไมวิทยา 1 0 0 1 1
163 บ้านทุ่งน้ำขาว 1 0 0 0 1
164 บ้านนาจวก 1 0 0 0 1
165 อายุรกิจโกศล 1 0 0 0 1
166 วัดเกษมรัตน์ 1 0 0 0 1
167 ชุมชนบ้านจะโหนงมิตรภาพที่ ๒๒๒ 1 0 0 0 1
168 บ้านตูหยง 1 0 0 0 1
169 บ้านหว้าหลัง 1 0 0 0 1
170 วัดขุนตัดหวาย 1 0 0 0 1
171 บ้านเก่า 0 5 2 1 7
172 เทศบาลตำบลปริก 0 3 1 2 4
173 ประสิทธิ์ทวีสิน ๒ 0 3 1 0 4
174 บ้านควนเจดีย์ 0 2 1 1 3
175 ตชด.บ้านชายควน 0 2 0 0 2
176 กระจายสุทธิธรรมโมอนุสรณ์ฯ 0 2 0 0 2
177 บ้านหนองสาหร่าย 0 1 3 1 4
178 บ้านนนท์ 0 1 3 0 4
179 บ้านควนตีหมุน 0 1 2 0 3
180 บ้านควนหรัน 0 1 2 0 3
181 บ้านท่าหมาก 0 1 1 0 2
182 ธรรมศาสตร์-จุฬา ๑ 0 1 1 0 2
183 บ้านพรุเตียว 0 1 1 0 2
184 วัดช่องเขา 0 1 1 0 2
185 บ้านคลองประดู่ 0 1 0 1 1
186 บ้านปากช่อง 0 1 0 1 1
187 เหมืองควนกรด 0 1 0 0 1
188 บ้านควนไม้ไผ่ 0 1 0 0 1
189 บ้านช้างคลอด 0 1 0 0 1
190 บ้านพอบิด 0 1 0 0 1
191 บ้านพังลา 0 1 0 0 1
192 บ้านเกาะแลหนัง 0 1 0 0 1
193 วัดนาหมอศรี 0 1 0 0 1
194 เอิ้นวิทยานุสรณ์ 0 1 0 0 1
195 บ้านกรงอิตำ 0 0 3 0 3
196 บ้านนาจะแหน 0 0 1 1 1
197 วัดทุ่งข่า 0 0 1 1 1
198 ตชด.มหาราช ๑ 0 0 1 0 1
199 นิคมสร้างตนเองเทพา ๔ 0 0 1 0 1
200 บ้านเขาน้อย 0 0 1 0 1
201 บ้านใหม่ 0 0 1 0 1
202 สันติวิทย์ 0 0 1 0 1
203 นิคมสร้างตนเองเทพา ๓ 0 0 0 1 0
204 บุสตานุดดีน 0 0 0 1 0
205 บ้านทุ่งนาเคียน 0 0 0 1 0
206 บ้านนาหว้า 0 0 0 1 0
รวม 930 539 306 284 1,775