หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 44 91 58
2 002 โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 26 57 36
3 004 โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 25 59 36
4 005 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 29 40 33
5 006 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ 10 10 10
6 007 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 29 66 43
7 008 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 23 61 35
8 009 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา 2 2 2
9 010 โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 17 53 25
10 011 โรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช 3 3 3
รวม 208 442 281
723

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]